OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tích của hai số là 38,4. Nếu gấp thừa số thứ nhất lên 2,5 lần và gấp thừa số thứ hai lên 1,6 lần thì tích hai số là:

  • A. 
   150,6 
  • B. 
   155,6 
  • C. 
   135,6 
  • D. 
   153,6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nếu gấp thừa số thứ nhất lên 2,5 lần và gấp thừa số thứ hai lên 1,6 lần thì tích hai số là:

  38,4 × 2,5 × 1,6 = 153,6

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 270947

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON