OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho hai hình lập phương A và B. Biết hình A có độ cạnh dài gấp 4 lần cạnh hình B. Hỏi thể tích hình A gấp bao nhiêu thể tích hình B?

  • A. 
   4 lần 
  • B. 
   16 lần 
  • C. 
   32 lần 
  • D. 
   64 lần 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Giả sử cạnh hình lập phương B là a thì cạnh hình lập phương A là 4 × a.

  Thể tích hình lập phương B là:

  V(B) = a x a x a

  Thể tích hình lập phương A là:

  Vậy nếu hình lập phương A có độ cạnh dài gấp 4 lần cạnh hình lập phương B thì thể tích hình A gấp 64 lần thể tích hình B.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 270965

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON