OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tìm một số biết 26% của nó bằng 10,4.

  • A. 
   2,704 
  • B. 
   32 
  • C. 
   40 
  • D. 
   400 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Số cần tìm là: 10,4 : 26 × 100 = 40

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 270939

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON