OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho: 23dm = ...cm  Số thích hợp điền vào chỗ trống là:

  • A. 
   230 
  • B. 
   2300 
  • C. 
   23000 
  • D. 
   230000 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta thấy dm và cm là hai đơn vị đo độ dài liền nhau.

  Ta có: 1 = 10 nên 23 = 230 (vì 10 x 23 = 230)

  Vậy số thích hợp điền vào chỗ trống là 230.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 270931

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON