OFF
OFF
ADMICRO
13AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  M cửa hàng bán một chiếc ti ci với giá 8567500 đồng thì lãi 15% so với tiền vốn. Tính tiền vốn của chiếc ti vi đó.

   

  • A. 
   7450000 đồng 
  • B. 
   7750000 đồng 
  • C. 
   8275000 đồng 
  • D. 
   9852625 đồng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Coi giá vốn của chiếc ti vi là 100%.

  Giá bán của chiếc ti vi chiếm số phần trăm so với giá vốn là:

  100%+ 15% = 115% giá vốn

  Giá vốn của chiếc ti vi đó là:

  8567500 : 115 × 100 = 7450000 (đồng)

  Đáp số: 7450000 đồng

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 270951

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON