ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một hình chữ nhật có chu vi là 32cm và chiều dài là 9cm. Tính chu vi hình tròn tâm O có bán kính bằng chiều rộng của hình chữ nhật.

  • A. 
   21,98cm 
  • B. 
   43,96cm 
  • C. 
   72,22cm 
  • D. 
   144,44cm 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nửa chu vi hình chữ nhật là:

  32 : 2 = 16 (cm)

  Chiều rộng hình chữ nhật:

  16 - 9 = 7 (cm)

  Hình tròn tâm O có bán kính bằng chiều rộng của hình chữ nhật nên kính của hình tròn là 7cm.

  Chu vi hình tròn là:

  7 x 2 x 3,14 = 43,96 (cm)

  Đáp số: 43,96cm.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 270960

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF