ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điền số thích hợp vào ô trống: Từ các chữ số 2; 3; 4; 5 ta viết được tất cả ..... số thập phân mà phần thập phân có ba chữ số.

  • A. 
   24
  • B. 
   22
  • C. 
   25
  • D. 
   23

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cứ một trong bốn chữ số đã cho nằm ở phần nguyên ta viết được 6 số thập phân gồm đủ bốn chữ số đã cho mà phần thập có ba chữ số.

  Ví dụ khi chữ số 2 đứng ở phần nguyên thì 3 chữ số còn lại đứng ở phần thập phân: 2,345; 2,354; 2,435; 2,453; 2,534; 2,543.

  Do đó ta viết được tất cả số số thập phân là:

  6 x 4 = 24 (số)

  Vậy số cần điền vào ô trống là 24.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 270973

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF