OFF
OFF
ADMICRO
13AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Có 14 người làm xong một công việc trong 5 ngày. Hỏi nếu có 35 người thì sẽ làm xong công việc đó trong bao nhiêu ngày? (Biết mức làm của mỗi người là như nhau).

  • A. 
   2 ngày 
  • B. 
   4 ngày 
  • C. 
   6 ngày 
  • D. 
   8 ngày 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  (Phương pháp rút về đơn vị)

  Một người làm xong công việc đó trong số ngày là:

  14 X 5 = 70 (ngày)

  Nếu có 35 người thì sẽ làm xong công việc đó trong số ngày là:

  70 : 35 = 2 (ngày)

  Đáp số: 2 ngày.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 270935

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON