ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tìm x, biết (x – 17) × 3,5 = 32,9

  • A. 
   26,4
  • B. 
   25
  • C. 
   26
  • D. 
   25,6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  x − 17 ở vị trí thừa số chưa biết nên để tìm x − 17 ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

  Hay x – 17 = 32,9 : 3,5; từ đó x – 17 = 9,4

  x cần tìm ở vị trí số bị trừ nên để tìm x ta lấy hiệu cộng với số trừ.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 270946

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF