ON
ON
YOMEDIA
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tìm giá trị X, biết: X : 4 - 8,1 = 10,4 

  • A. 
   74
  • B. 
   75
  • C. 
   73
  • D. 
   76

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  X : 4 - 8,1 = 10,4

  X : 4 = 10,4 + 8,1  

  X : 4 = 18,5   

  X = 18,5 x 4     

  X = 74

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 270926

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF