OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong các công thức sau, công thức nào đúng?

  • A. 
   Vận tốc xuôi dòng = vận tốc thực của vật + vận tốc dòng nước 
  • B. 
   Vận tốc ngược dòng = vận tốc thực của vật – vận tốc dòng nước 
  • C. 
   Vận tốc thực của vật = (vận tốc xuôi dòng + vận tốc ngược dòng) : 2 
  • D. 
   Cả A, B, C đều đúng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có:

  - Vận tốc xuôi dòng = vận tốc thực của vật + vận tốc dòng nước.

  - Vận tốc ngược dòng = vận tốc thực của vật − vận tốc dòng nước.

  - Vận tốc thực của vật = (vận tốc xuôi dòng + vận tốc ngược dòng) : 2.

  Vậy cả A, B, C đều đúng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 270966

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON