ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Từ cuộc đấu tranh ngoại giao của ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, rút ra được bài học kinh nghiệm gì cho cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền Tổ quốc hiện nay? 

  • A. 
   Tăng quan hệ đối tác thì có khả năng giảm quan hệ đối tượng.
  • B. 
   Ngoại giao đóng vai trò quyết định trong bảo vệ chủ quyền đất nước.
  • C. 
   Luôn mềm dẻo trong nguyên tắc đấu tranh. 
  • D. 
   Phải giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  A loại vì lúc này ta không có đối tác mà đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn và đối tượng là kẻ xâm lược (thực dân Pháp) cùng bọn nội phản, tay sai của thực dân Pháp và Trung Hoa Dân quốc.

  B loại và tiềm lực đất nước mới là nhân tố quyết định trong bảo vệ chủ quyền đất nước.

  C loại vì từ cuộc đấu tranh ngoại giao sau Cách mạng tháng Tám 1945, có thể rút ra bài học kinh nghiệm cho cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền Tổ quốc ở nước ta hiện nay là cứng rắn về nguyên tắc, mềm dẻo về sách lược. Trong đó:

  - Nguyên tắc không đổi là giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

  - Sách lược mềm dẻo: tùy vào tình hình thực tế để đề ra sách lược cho phù hợp nhưng vẫn phải đảm bảo các nguyên tắc trên.

  Chọn D.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261244

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF