ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  “Phương án Maobaton”(1947) đã chia Ấn Độ thành 2 quốc gia là 

  • A. 
   Ấn Độ của người theo Ấn Độ giáo, Pakistan của người theo Hồi giáo.
  • B. 
   Ấn Độ của người theo Thiên chúa giáo, Pakistan của người theo Hồi giáo.
  • C. 
   Ấn Độ của người theo Ấn Độ giáo, Pakistan của người theo Phật giáo. 
  • D. 
   Ấn Độ của người theo đạo Tin Lành, Pakistan của người theo Hồi giáo.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  “Phương án Maobaton”(1947) đã chia Ấn Độ thành 2 quốc gia là Ấn Độ của người theo Ấn Độ giáo, Pakistan của người theo Hồi giáo. 

  Chọn A.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261211

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF