ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Vai trò của ngân hàng Đông Dương trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp (1919-1929) là 

  • A. 
   thâu tóm bộ máy chính quyền Đông Dương.
  • B. 
   khống chế toàn bộ nền kinh tế - chính trị Đông Dương.
  • C. 
   thúc đẩy kinh tế Đông Dương phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa.
  • D. 
   nắm quyền chỉ huy nền kinh tế Đông Dương. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Vai trò của ngân hàng Đông Dương trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp (1919-1929) là nắm quyền chỉ huy nền kinh tế Đông Dương.

  Chọn D.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261164

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF