OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Toàn cầu hóa là một xu thế phát triển khách quan, một thực tế không thể đảo ngược vì đây là hệ quả của 

  • A. 
   việc thống nhất thị trưởng giữa các nước phát triển.
  • B. 
   việc mở rộng các tổ chức liên kết quốc tế.
  • C. 
   việc mở rộng quan hệ thương mại giữa các cường quốc. 
  • D. 
   cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Toàn cầu hóa là một xu thế phát triển khách quan, một thực tế không thể đảo ngược vì đây là hệ quả của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại.

  Chọn D.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261225

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF