ON
ON
YOMEDIA
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hoạt động nào sau đây của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên có tác dụng thúc đẩy phong trào công nhân trở thành nòng cốt trong phong trào dân tộc cả nước? 

  • A. 
   Xuất bản tác phẩm Đường Kách mệnh.
  • B. 
   Thành lập 2 tổ chức cộng sản năm 1929.
  • C. 
   Tổ chức phong trào Vô sản hóa. 
  • D. 
   Xuất bản báo Thanh niên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phong trào Vô sản hóa do Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tổ chức có tác dụng thúc đẩy phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ và trở thành nòng cốt trong phong trào dân tộc cả nước.

  Chọn C.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261196

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF