ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Yếu tố khách quan nào đã đưa đến sự thay đổi chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu từ năm 1991? 

  • A. 
   Sự phát triển mạnh mẽ của nhóm NICs.
  • B. 
   Sự phát triển kinh tế mạnh mẽ của các nước Tây Âu.
  • C. 
   Chiến tranh lạnh kết thúc, trật tự 2 cực Ianta tan rã. 
  • D. 
   Liên minh Châu Âu (EU) ra đời.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chiến tranh lạnh kết thúc, trật tự 2 cực Ianta tan rã đã đưa đến sự thay đổi chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu từ năm 1991.

  Chọn C.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261167

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF