OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Năm 1990, EU chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với quốc gia nào dưới đây? 

  • A. 
   Xingapo.   
  • B. 
   Lào.    
  • C. 
   Campuchia.     
  • D. 
   Việt Nam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Năm 1990, EU chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. 

  Chọn D.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261166

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON