OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm khác biệt cơ bản giữa hai xu hướng cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh là gì? 

  • A. 
   Bao động vũ trang - cải cách xã hội.
  • B. 
   Nhờ Nhật để đánh Pháp - dựa vào Pháp để chống Nhật.
  • C. 
   Cứu nước để cứu dân – cứu dân và cứu nước. 
  • D. 
   Quân chủ chuyên chế dân chủ cộng hòa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  A loại vì trong xu hướng bạo động của Phan Bội Châu vẫn có nội dung cải cách (phong trào đông du) và trong xu hướng cải cách của Phan Châu Trinh vẫn có nội dung bạo động phong trào đấu tranh theo tư tưởng Duy tân đã vượt qua khuôn khổ ôn hòa trở thành cuộc đấu tranh quyết liệt, điển hình là phong trào đấu tranh chống thuế năm 1908 ở Trung Ki).

  B loại vì tựu chung vẫn có cầu viện, dựa vào bên ngoài mà chưa nhận thấy được bản chất của đế quốc, thực dân (đế quốc, thực dân không chỉ đàn áp, bóc lột nhân dân ở thuộc địa mà còn ở cả chính quốc). C chọn vì Phan Bội Châu chủ trương cứu nước rồi mới cứu dân còn Phan Châu Trinh chủ trương cứu dân rồi mới cứu nước.

  D loại vì lúc này cả Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh đều không đấu tranh với tư tưởng quân chủ chuyên chế. Riêng Phan Bội Châu đưa Cường Để - một người thuộc dòng dõi nhà Nguyễn lên làm minh chủ với tư tưởng quân chủ lập hiến chứ không phải là quân chủ chuyên chế. Tuy nhiên, sau khi Nhật câu kết với Pháp trục xuất các lưu học sinh Việt Nam và cả Phan Bội Châu thì ông chuyển sang tư tưởng thiết lập nền dân chủ cộng hòa (điều này thể hiện trong tôn chỉ của Việt Nam Quang phục hội). 

  Chọn C.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261247

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF