OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ý nghĩa của các cuộc đấu tranh nhân ngày Quốc tế Lao động vào tháng 5-1930 ở Việt Nam là 

  • A. 
   cuộc đấu tranh vũ trang đầu tiên của công nhân Việt Nam.
  • B. 
   cơ sở cho sự thành lập mặt trận nhân dân rộng rãi trong những năm 1930-1931.
  • C. 
   cơ sở cho phong trào vũ trang tự vệ nổ ra liên tiếp trong các tháng tiếp theo trên cả nước. 
  • D. 
   thể hiện tinh thần đoàn kết với nhân dân lao động thế giới. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ý nghĩa của các cuộc đấu tranh nhân ngày Quốc tế Lao động vào tháng 5-1930 ở Việt Nam là thể hiện tinh thần đoàn kết với nhân dân lao động thế giới.

  Chọn D.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261223

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON