ON
ON
YOMEDIA
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện lịch sử nào đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chế độ phong kiến Việt Nam? 

  • A. 
   Ngày 23/8/1945, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Huế thắng lợi.
  • B. 
   Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Tuyên ngôn độc lập”
  • C. 
   Nước Việt Nam Đàn chà Cộng hòa ra đời. 
  • D. 
   Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chế độ phong kiến Việt Nam

  Chọn D.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261154

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF