ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ngay khi thực dân Pháp tiến công Việt Bắc (1947), Đảng Cộng sản Đông Dương đã nhanh chóng đưa ra chỉ thị nào? 

  • A. 
   Phải phá tan cuộc tiến công mùa đông của Pháp.
  • B. 
   Phải “dụ địch, điều địch” để phá tan cuộc tiến công của Pháp. 
  • C. 
   Phải tập trung toàn bộ binh lực cho chiến trường Việt Bắc. 
  • D. 
   Phải giáng cho Pháp một đòn đánh lớn ở Việt Bắc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ngay khi thực dân Pháp tiến công Việt Bắc (1947), Đảng Cộng sản Đông Dương đã nhanh chóng đưa ra chỉ thị “Phải phá tan cuộc tiến công mùa đông của Pháp”.

  Chọn A.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261153

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF