ON
ON
YOMEDIA
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây không phải là âm mưu của Mỹ khi kí với thực dân Pháp “Hiệp định phòng thù chung Đông Dương ngày 23/12/1950? 

  • A. 
   Từng bước thay chân thực dân Pháp ở Đông Dương.
  • B. 
   Từng bước can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh Đông Dương.
  • C. 
   Để nhanh chóng kết thúc chiến tranh Đông Dương. 
  • D. 
   Mở rộng cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Âm mưu của Mỹ khi kí với thực dân Pháp “Hiệp định phòng thù chung Đông Dương” ngày 23/12/1950:

  - Từng bước can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh Đông Dương.

  - Từng bước thay chân thực dân Pháp ở Đông Dương.

  - Mở rộng cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương. 

  Chọn C.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261233

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF