ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm khác biệt cơ bản giữa phong trào dân chủ 1936-1939 so với phong trào dân chủ 1919-1925 của tư sản Việt Nam là 

  • A. 
   tính dân tộc.          
  • B. 
   tính cách mạng.       
  • C. 
   tính nhân văn.      
  • D. 
   tính nhân dân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  - Phong trào 1919 – 1925: mang tính cải lương, chủ yếu là đòi quyền lợi trước mắt về kinh tế của giai cấp tư sản, đại địa chủ, tự sản dân tộc hay sự đấu tranh chưa triệt để của tiểu tư sản và sự đấu tranh chủ yếu mang tính tự phát của công nhân. - Phong trào phong trào 1936 – 1939 có nhiệm vụ là chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh, đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hòa bình. + mang tính cách mạng. 

  + Điểm khác biệt cơ bản giữa phong trào dân chủ 1936-1939 so với phong trào dân chủ 1919-1925 của tư sản Việt Nam là tính cách mạng.

  Chọn B.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261263

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF