ON
ON
YOMEDIA
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhân tố chủ quan đưa đến thắng lợi của cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, nội phản, bảo vệ chính quyền cách mạng sau ngày 2/9/1945 của Việt Nam là 

  • A. 
   chủ nghĩa xã hội dần dần trở thành hệ thống thế giới.
  • B. 
   nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập.
  • C. 
   phong trào đấu tranh vì hòa bình, tự do, dân chủ phát triển. 
  • D. 
   phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc lên cao.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  A, C, D loại vì nội dung phương án này là nguyên nhân khách quan bên ngoài, không phải nguyên nhân quyết định.

  B chọn vì nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập là nguyên nhân chủ quan đưa đến thắng lợi của cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, nội phản, bảo vệ chính quyền cách mạng sau ngày 2/9/1945 của Việt Nam. 

  Chọn B.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261236

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF