OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây là nguyên nhân đưa đến bước phát triển của phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất? 

  • A. 
   Giai cấp tư sản có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt.
  • B. 
   Do ảnh hưởng tư tưởng Tam dân của Tôn Trung Sơn.
  • C. 
   Đây là giai đoạn bùng nổ các cuộc cách mạng tư sản trên thế giới. 
  • D. 
   Giai cấp tiểu tư sản số lượng đông đảo, ra đời sớm, nhạy cảm với thời cuộc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  A loại vì giai cấp tư sản Việt Nam gồm tư sản mại bản và tư sản dân tộc. Trong đó, tư sản mại bản gắn quyền lợi của mình với thực dân Pháp và trở thành tay sai cho chúng nên đây là đối tượng của cách mạng. Còn tư sản dân tộc thì non yếu về kinh tế và chính trị, dễ thỏa hiệp khi Pháp nhượng cho 1 số quyền lợi. C loại vì các cuộc cách mạng tư sản được bắt đầu từ thế kỉ XVI.

  D loại vì giai cấp nông dân và công nhân là hai giai cấp chiếm số lượng đông đảo trong xã hội. 

  Chọn B.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261216

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF