OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào tác động tới sự điều chỉnh trong chính sách đối ngoại của Mĩ những năm đầu thế kỉ XXI? 

  • A. 
   Nước Mĩ bị khủng bố ngày 11/9/2001. 
  • B. 
   Liên minh châu Âu mở rộng thành viên.
  • C. 
   ASEAN không ngừng mở rộng thành viên.
  • D. 
   Sự căng thẳng và tranh chấp ở Biển Đông.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nước Mĩ bị khủng bố ngày 11/9/2001 là sự kiện tác động tới sự điều chỉnh trong chính sách đối ngoại của Mĩ những năm đầu thế kỉ XXI. 

  Chọn A.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261152

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF