OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm giống nhau trong chính sách đối ngoại của các đời Tổng thống Mĩ (1945 – 1991) là 

  • A. 
   thực hiện xuyên suốt “Chiến lược toàn cầu”.
  • B. 
   sử dụng khẩu hiệu “dân chủ” để can thiệp vào nội bộ các nước.
  • C. 
   thực hiện chiến lược “Cam kết mở rộng”. 
  • D. 
   chuẩn bị tiến hành “Chiến tranh tổng lực”.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  A chọn vì xuyên suốt các đời Tổng thống Mĩ (1945 – 1991), dù đề ra và thực hiện nhiều chiến lược đối ngoại khác nhau nhưng đều nằm trong “Chiến lược toàn cầu” nhằm thực hiện tham vọng làm bá chủ thế giới của Mĩ.

  B, C loại vì chiến lược “Cam kết mở rộng” với việc sử dụng khẩu hiệu “dân chủ” để can thiệp vào nội bộ các nước được thực hiện dưới thời Tổng thống Mĩ B.Clinton.

  D loại vì Mĩ không đề ra nội dung này trong chính sách đối ngoại xuyên suốt của mình qua các đời Tổng thống.

  Chọn A.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261250

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON