ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Yêu cầu số một của nhân dân Việt Nam được phản ánh trong nhiệm vụ nào của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (2/1930)

  • A. 
   Tiến hành cách mạng ruộng đất. 
  • B. 
   Lập chính phủ công nông binh.
  • C. 
   Đánh đổ để quốc giành độc lập dân tộc.
  • D. 
   Tịch thu ruộng đất của đế quốc chia cho dân cày.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nhiệm vụ của cách mạng là đánh đổ đế quốc Pháp, bọn phong kiến và tư sản phản cách mạng, làm cho nước Việt Nam được độc lập, tự do.

  + Yêu cầu số một của nhân dân Việt Nam được phản ánh trong nhiệm vụ của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (2/1930) là đánh đổ để quốc giành độc lập dân tộc.

  Chọn C.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261155

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF