OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã 

  • A. 
   đưa nhân dân Nga lên làm chủ vận mệnh của mình.
  • B. 
   giúp Nga hoàn thành mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội.
  • C. 
   dẫn đến tình trạng hai chính quyền song song tồn tại. 
  • D. 
   giúp Nga đẩy lùi được nguy cơ ngoại xâm và nội phản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã đưa nhân dân Nga lên làm chủ vận mệnh của mình.

  Chọn A. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261204

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON