ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Năm 2007, sự kiện nào đã đánh dấu một bước phát triển mới trong quá trình hoạt động của ASEAN? 

  • A. 
   Hiệp ước thân thiện với hợp tác ở Đông Nam Á được ký kết.
  • B. 
   Cộng đồng ASEAN chính thức hình thành.
  • C. 
   Campuchia trở thành thành viên chính thức của tổ chức. 
  • D. 
   Các nước thành viên kỷ bản Hiến chương ASEAN.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Năm 2007, sự kiện các nước thành viên kỷ bản Hiến chương ASEAN đã đánh dấu một bước phát triển mới trong quá trình hoạt động của ASEAN. 

  Chọn D.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261157

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF