OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng chủ trương tiến hành cách mạng bằng phương pháp gì? 

  • A. 
   Hòa bình.     
  • B. 
   Cải cách.        
  • C. 
   Bạo lực.        
  • D. 
   Ám sát gây tiếng vang.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng chủ trương tiến hành cách mạng bằng phương pháp bạo lực.

  Chọn C.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261240

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF