OFF
OFF
ADMICRO
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Bài học kinh nghiệm rút ra từ thắng lợi của Cách mạng tháng Tám được vận dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay là 

  • A. 
   sự chuyển biến của thời đại sẽ quyết định vận mệnh mọi quốc gia.
  • B. 
   sự ủng hộ của các lực lượng quốc tế - yếu tố tiên quyết.
  • C. 
   nội lực đất nước - nhân tố quyết định nhất.
  • D. 
   sức mạnh dân tộc và thời đại có vai trò then chốt, không thể tách rời. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Một trong những bài học được rút ra từ thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, ta thấy, bài học về nắm bắt tình hình thế giới và trong nước để đề ra chủ trương, biện pháp cách mạng phù hợp là bài học có sự kết hợp với sức mạnh thời đại. Đây là hai yếu tố then chốt, không thể tách rời. Ví dụ: trong cùng bối cảnh là phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh, ở Đông Nam Á chỉ có 3 nước là In-đô-nê-xi-a, Việt Nam và Lào là giành được độc lập. Đối với Việt Nam, nguyên nhân giành thắng lợi là có quá trình chuẩn bị kĩ lưỡng kéo dài 15 năm (1930 – 1945) và sự nhạy bén nắm bắt được thời cơ khách quan thuận lợi (phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh) nên Đảng ta đã nhanh chóng lãnh đạo nhân dân tiến hành Tổng khởi nghĩa và giành được chính quyền.

  Chọn D. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261252

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF