OFF
OFF
ADMICRO
16AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Quân dân Việt Nam bỏ lỡ cơ hội tiêu diệt thực dân Pháp sau chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất (21 - 12 - 1873) vì

  • A. 
   thực dân Pháp ngày càng củng cố dã tâm xâm chiếm toàn bộ Việt Nam.
  • B. 
   thực dân Pháp hoang mang lo sợ và tìm mọi cách thương lượng.
  • C. 
   triều đình Huế đàn áp các cuộc đấu tranh chống Pháp của nhân dân Việt Nam.
  • D. 
   triều đình Huế chủ động thương thuyết rồi kí với thực dân Pháp Hiệp ước 1874.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cơ hội tiêu diệt giặc sau chiến thắng Cầu Giấy (21 – 12 – 1873) của quân dân ta bị bỏ lỡ vì triều đình Huế chủ động thương thuyết rồi kí với thực dân Pháp Hiệp ước 1874.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210845

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON