OFF
OFF
ADMICRO
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Việc phóng tàu “Thần Châu 5” (2003), đã đưa Trung Quốc trở thành quốc gia

  • A. 
   đầu tiên trên thế giới có tàu cùng với con người bay vào vũ trụ.
  • B. 
   thứ ba trên thế giới có tàu cùng với con người bay vào vũ trụ.
  • C. 
   thứ hai trên thế giới có tàu cùng với con người bay vào vũ trụ.
  • D. 
   có tiềm lực lớn nhất trên thế giới trong lĩnh vực chinh phục vũ trụ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Việc phóng tàu “Thần Châu 5” (năm 2003), đã đưa Trung Quốc trở thành quốc gia thứ ba (sau Mĩ, Liên Xô) có tàu cùng với con người bay vào vũ trụ.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210838

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON