ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô thực hiện nhiệm vụ

  • A. 
   tiêu diệt hoàn toàn chủ nghĩa phát xít, bảo vệ tổ quốc.
  • B. 
   khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh,
  • C. 
   giúp đỡ các nước Đông thành lập nhà nước dân chủ nhân dân.
  • D. 
   xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô thực hiện nhiệm vụ - giainhanh.vn. ủng hộ sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. khôi phục kinh tế và hàn gắn vết thương chiến tranh. tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210868

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON