ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tháng 9 - 1930, phong trào đấu tranh ở Nghệ An và Hà Tĩnh dâng cao đã làm cho chính quyền thực dân, phong kiến ở đây

  • A. 
   được xây dựng và củng cố mạnh hơn.
  • B. 
   sụp đổ hoàn toàn từ huyện đến tỉnh.
  • C. 
   tê liệt, tan rã ở nhiều thôn, xã.
  • D. 
   vẫn đứng vững.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  tê liệt, tan rã ở nhiều thôn, xã.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210858

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON