ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sau Chiến tranh lạnh, mâu thuẫn nào sau đây không xuất hiện trong quan hệ quốc tế?

  • A. 
   Mâu thuẫn về lợi ích dân tộc.
  • B. 
   Mâu thuẫn về thuộc địa.
  • C. 
   Mâu thuẫn về thiết lập trật tự thế giới mới.
  • D. 
   Mâu thuẫn về sắc tộc, tôn giáo.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Những mâu thuẫn xuất hiện trong quan hệ quốc tế sau chiến tranh lạnh bao gồm:

  - Mâu thuẫn giữa các nước lớn trong thiết lập trật tự thế giới mới.

  - Mâu thuẫn về lợi ích dân tộc.

  - Mâu thuẫn về vấn đề tôn giáo.

  - Mâu thuẫn giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển.  

  Mâu thuẫn giữa các ngành kinh tế quan trọng có diễn ra những trong phạm vi từng nước, được giải quyết trong bản thân nước nên không thể là mâu thuẫn trong quan hệ quốc tế.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210859

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON