OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào thể hiện “Tư tưởng Cách mạng tháng Mười Nga đã thấm sâu hơn và bắt đầu biến thành hành động của giai cấp công nhân Việt Nam”?

  • A. 
   Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pari (1921).
  • B. 
   Bãi công của thợ máy xưởng Ba Son tại cảng Sài Gòn (8 - 1925).
  • C. 
   Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (đầu năm 1930).
  • D. 
   Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành việc ra nhập Quốc tế Cộng sản (7 - 1920).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son Sài Gòn (8/1925) là sự kiện thể hiện “Tư tưởng Cách mạng tháng Mười Nga đã thấm sâu hơn và bắt đầu biến thành hành động của giai cấp công nhân Việt Nam". Sự kiện này đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới: từ tự phát chuyển sang tự giác

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210829

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON