OFF
OFF
ADMICRO
18AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Những kết quả đạt được trong công cuộc xây dựng và củng cố chính quyền của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 có ý nghĩa gì?

  • A. 
   Tránh được tình thế bất lợi phải chiến đấu cùng một lúc với nhiều kẻ thù.
  • B. 
   Đuổi được 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc về nước.
  • C. 
   Thể hiện tinh thần dũng cảm chiến đấu chống thù trong giặc ngoài của nhân dân Việt Nam.
  • D. 
   Tạo ra sức mạnh vật chất và tinh thần để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tạo ra sức mạnh vật chất và tinh thần để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210861

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON