ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Xu hướng bạo động và xu hướng cải cách trong phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam những năm đầu thế kỉ XX có sự khác nhau về

  • A. 
   khuynh hướng cách mạng.
  • B. 
   kết quả phong trào.
  • C. 
   tầng lớp lãnh đạo.
  • D. 
   xác định kẻ thù trước mắt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  - Đáp án A: Xu hướng bạo động và xu hướng cải cách đều có chủ trương tìm kiếm thêm sự giúp đỡ từ bên ngoài.

  + Xu hướng bạo động: tìm sự giúp đỡ của Nhật Bản – nước “đồng văn đồng chủng” với Việt Nam.

  + Xu hướng cải cách: dựa vào Pháp để đánh đổ ngôi vua và bọn phong kiến hủ bại, xem đó như là điều kiện tiên quyết để giành độc lập.

  - Đáp án B: hai xu hướng này đều xuất phát từ truyền thống yêu nước của dân tộc. Muốn lật đổ đế quốc, phong kiến, giành độc lập dân tộc.

  - Đáp án C: hai xu hướng này chưa có sự kết hợp giữa hai nhiệm vụ chống đế quốc và phong kiến.

  + Xu hướng bạo động: đề ra nhiệm vụ chống đế quốc.

  + Xu hướng cải cách: dựa vào Pháp để đánh đổ ngôi vua và bọn phong kiên hủ bại.

  - Đáp án D: hai xu hướng này bộ phận sĩ phu yêu nước thức thời khởi xướng và lãnh đạo

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210844

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON