OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong bản Tạm ước (14 - 9 - 1946), Việt Nam tiếp tục nhận nhượng cho Pháp quyền lợi nào?

  • A. 
   Một số quyền lợi về kinh tế - văn hóa.
  • B. 
   Chấp nhận cho Pháp đem 15.000 quân ra Bắc.
  • C. 
   Một số quyền lợi về chính trị - quân sự.
  • D. 
   Một số quyền lợi về kinh tế - giáo dục.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trước tình hình quan hệ Việt - Pháp ngày càng căng thẳng, có nguy cơ nổ ra chiến tranh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kí với Pháp bản Tạm ước 14-9-1946, tiếp tục nhân nhượng cho Pháp một số quyền lợi về kinh tế, văn hóa.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210862

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON