OFF
OFF
ADMICRO
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hội nghị Ianta (2 - 1945) diễn ra căng thẳng, quyết liệt chủ yếu là do

  • A. 
   các nước tham dự đều muốn giành quyền lợi cho mình.
  • B. 
   mâu thuẫn giữa các cường quốc về vấn đề thuộc địa sau chiến tranh.
  • C. 
   quan điểm khác nhau về việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.
  • D. 
   Liên Xô muốn duy trì hòa bình, Mĩ muốn phân chia thế giới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hội nghị Ianta diễn ra từ ngày 4 đến ngày 11/2/1945 với bầu không khí vô cùng căng thẳng, gay go và quyết liệt vì thực chất nội dung hội nghị là sự tranh giành và phân chia thành quả thắng lợi của chiến tranh giữa các lực lượng tham chiến, có tác động đến trật tự thế giới sau chiến tranh.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210832

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON