ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1946 - 1954), quan điểm “khoan thư sức dân” được thể hiện sâu sắc nhất trong chính sách nào sau đây của Đảng và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa?

  • A. 
   Mở cuộc vận động lao động sản xuất và thực hành tiết kiệm.
  • B. 
   Quyết định cải cách ruộng đất và triệt để giảm tô.
  • C. 
   Tiếp tục công cuộc cải cách giáo dục một cách sâu rộng.
  • D. 
   Tổ chức Đại hội Chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Quyết định cải cách ruộng đất và triệt để giảm tô.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210867

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON