OFF
OFF
ADMICRO
16AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đảng Cộng sản Đông Dương tuyên bố tự giải tán (11 - 1945) vì

  • A. 
   muốn tránh những hiểu lầm trong và ngoài nước.
  • B. 
   thất bại trong cuộc bầu cử Quốc hội.
  • C. 
   bị Trung Hoa Dân quốc buộc giải tán.
  • D. 
   bị mất quyền lực vào tay Việt Quốc, Việt Cách.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đảng Cộng sản Đông Dương tuyên bố tự giải tán (11 - 1945) vì muốn tránh những hiểu lầm trong và ngoài nước.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210855

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF