OFF
OFF
ADMICRO
18AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Dưới ảnh hưởng của cách mạng Cuba (1959), phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh chủ yếu diễn ra dưới hình thức nào? 

  • A. 
   Bãi công của công nhân.
  • B. 
   Đấu tranh chính trị.
  • C. 
   Đấu tranh vũ trang.
  • D. 
   Nổi dậy của nông dân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cách mạng Cuba được như “lá cờ đầu” thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh của nhân dân Mĩ Latinh từ những năm 60 – 70 của thế kỉ XX. Đặc biệt, cao trào đấu tranh vũ trang nổ ra mạnh mẽ đã biến Mĩ Latinh thành “Lục địa bùng cháy”. Kết quả là chính quyền độc tài ở nhiều nước Mĩ Latinh đã bị lật đổ, các chính phủ dân tộc dân chủ được thiết lập.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210843

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON