OFF
OFF
ADMICRO
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nghị quyết của Hội nghị Quân sự cách mạng Bắc Kì (4 - 1945) ở Việt Nam được triển khai trong thực tiễn qua sự kiện

  • A. 
   Việt Nam Giải phóng quân ra đời (15 - 5 - 1945).
  • B. 
   Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam được thành lập (16 - 4 - 1945).
  • C. 
   Đại hội Quốc dân được triệu tập (từ ngày 16 đến ngày 17 - 8 -1945).
  • D. 
   “Quân lệnh số 1” được ban bố (13 - 8 - 1945).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - Trong nghị quyết của Hội nghị Quân sự cách mạng Bắc Kỳ (4/1945) đã quyết định thống nhất các lực lượng vũ trang, phát triển hơn nữa lực lượng vũ trang và nửa vũ trang.

  - Triển khai nghị quyết này, ngày 15-5-1945, Việt Nam Cứu quốc quân và Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân thống nhất thành Việt Nam giải phóng quân.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210831

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON