ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  “Đến năm 2000, nước ta có quan hệ thương mại với hơn 140 nước, quan hệ đầu tư với gần 70 nước và vùng lãnh thổ”

  (Trích SGK Lịch sử 12, tr 215, NXBGD 2018). 

  Đoạn trích trên là minh chứng cho biểu hiện nào của xu thế toàn cầu hóa?

  • A. 
   Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế.
  • B. 
   Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia.
  • C. 
   Sự sáp nhập và hợp nhất các công ty thành những tập đoàn lớn.
  • D. 
   Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế - tài chính quốc tế và khu vực.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  “Đến năm 2000, nước ta có quan hệ thương mại với hơn 140 nước quan hệ đầu tư với gần 70 nước và vùng lãnh thổ” đã thể hiện sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế, tăng cường sự trao đổi thương mại, tính phụ thuộc và mối quan hệ chặt chẽ của nền kinh tế Việt Nam đối với nền kinh tế thế giới.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210841

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF