ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954), thắng lợi nào của quân dân Việt Nam đã bước đầu làm phá sản kế hoạch Nava?

  • A. 
   Chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947.
  • B. 
   Cuộc Tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954.
  • C. 
   Chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950.
  • D. 
   Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cuộc Tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210863

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON