ON
ON
YOMEDIA
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tổ chức chính trị đầu tiên của Việt Nam theo khuynh hướng vô sản do Nguyễn Ái Quốc thành lập là

  • A. 
   Việt Nam Quốc dân đảng.
  • B. 
   Đông Dương Cộng sản đảng.
  • C. 
   Tân Việt Cách mạng đăng.
  • D. 
   Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  - Đáp án A: là tổ chức theo khuynh hướng dân chủ tư sản.

  - Đáp án B: là tổ chức chính trị do Nguyễn Ái Quốc thành lập tháng 6-1925, theo khuynh hướng vô sản.

  - Đáp án C: được hình thành trên cơ sở hợp nhất 3 tổ chức cộng sản vào đầu năm 1930, cũng đấu tranh theo khuynh hướng vô sản.

  - Đáp án D: thành lập tháng 6-1929, dựa trên sự phân hóa từ Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210864

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF